Cookies

We gebruiken cookies om de beste ervaring op onze website te bieden. Kijk hier voor meer informatie over welke cookies we gebruiken of om deze uit te schakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Visie Groene Hart


Goed onderwijsbeleid komt alleen tot stand vanuit een stevige basis. De visie en het motto van Groene Hart zijn de basis voor dit schoolplan. Ze klinken mee in ons beleid, in ons onderwijs en in onze omgangsvormen.

Motto

Het motto van Groene Hart is ‘Verleg je grenzen’. Daarmee bedoelen we dat we onze leerlingen willen helpen zich te ontwikkelen. Datzelfde geldt voor onze medewerkers. Als je je ontwikkelt, kom je je grenzen tegen. Je ontdekt wat nog moeilijk is en wat om aandacht vraagt. Om je dan verder te ontwikkelen moet je je grenzen verleggen. Daarnaast moet je je kwaliteiten en talenten ontdekken. Dat kan op heel veel manieren, en dat vraagt daarom om een organisatie die flexibiliteit biedt. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich realiseren dat ze deel van een groter geheel zijn. Daarnaast besteden we, vanuit onze christelijke visie, veel aandacht aan liefdevol met elkaar omgaan. We hebben daarom gekozen voor onderwijs verdeeld in een gemeenschappelijk basisprogramma, met daarnaast een meer individueel vormgegeven aanvulling op het lesprogramma.

Visie 2020-2024

Voordat we een visie formuleerden die nu en in de toekomst bij Groene Hart past, hebben we eerst teruggekeken op de afgelopen vier schooljaren. Welke ontwikkeling hebben we doorgemaakt? Wat vraagt nog aandacht, en wat nemen we mee de toekomst in? Vervolgens hebben we met het team bepaald hoe we met elkaar, met de leerlingen en met hun ouders willen omgaan. We bepaalden ook wat we onze leerlingen op pedagogisch en onderwijskundig gebied willen bieden. We zijn een school met een christelijke identiteit. Onze visie is daarom op christelijke waarden gebaseerd. Daarnaast heeft onze overkoepelende organisatie, Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO), ons pijlers meegegeven waar we ons schoolplan op kunnen bouwen. Ook de uitgangspunten van de Portus scholengroep hebben we verwerkt in dit schoolplan. In onze visie werken we met de kernwaarden vertrouwen, begeleiding, mogelijkheden, flexibiliteit en weerbaarheid. Deze waarden staan centraal in onze christelijke identiteit en ons pedagogisch handelen.

Visie Groene Hart

De veranderende wereld waarin onze jongeren opgroeien vraagt om een flexibele instelling en om weerbaarheid. We zien vertrouwen van de leerling in zijn eigen kracht en mogelijkheden als belangrijkste voorwaarde voor deze levensvaardigheden, en stimuleren dit vertrouwen.

Vertrouwen: Vanuit onze open christelijke identiteit vinden we het belangrijk dat elk mens wordt gezien en dat we liefdevol en vergevingsgezind met elkaar omgaan. Iedereen die zich in onze uitgangspunten kan vinden, is welkom en wordt verwelkomd. Wederzijds vertrouwen is hier de basis voor.

Begeleiding: Onze pedagogische visie houdt in dat we leerlingen begeleiden in het proces naar zelfstandigheid, waarbij we de leerling prikkelen steeds een stapje verder te zetten. In onze leerlingbegeleiding investeren we in een goede relatie met de leerling. We zijn ervan overtuigd dat een growth mindset de basis is voor ontwikkeling. Ieder kind heeft in de kern de potentie om te groeien en een drang naar leren, naar ontwikkeling. Dit willen we behouden en aanwakkeren.

Mogelijkheden: Verleg je grenzen is ons uitgangspunt. Je grenzen verleggen geeft de leerling vrijheid binnen de gestelde kaders maar ook verantwoordelijkheid; de leerling is eindverantwoordelijk voor zijn ontwikkeling. Dit uitgangspunt is zichtbaar in de hele school in het onderwijsaanbod, het activiteitenaanbod, het didactisch klimaat, personeelsbeleid en het pedagogisch klimaat.

Flexibiliteit: Onze visie op onderwijs is dat de we alle leerlingen recht doen en doelgericht helpen ontwikkelen naar eigen mogelijkheden. We bieden alle leerlingen naast een vaste basis een flexibele schil die aan te passen is aan de leerbehoeften van de leerling. Daarbij zetten we niet alleen kennisontwikkeling, maar ook persoonsontwikkeling en de ontwikkeling van vaardigheden centraal.

Weerbaarheid: Op Groene Hart bereiden we onze leerlingen voor op hun vervolgopleiding. In de jaren die de leerlingen bij ons op school doorbrengen, komen ze verschillende uitdagingen en grenzen tegen. We vinden het belangrijk dat we die obstakels niet voor de leerlingen proberen weg te nemen, maar dat we de leerlingen leren met die uitdagingen om te gaan. Deze vaardigheid is nodig om een zinvolle plaats in de maatschappij in te kunnen nemen. Hiermee stimuleren we leerlingen in het leerproces tot (wereld)burger en leveren we dan ook een bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling.

  • Privacy-overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Privacy-overzicht

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren. Hiervoor slaan wij informatie op zoals je IP-adres, je surfgedrag en alle persoonsgegevens die je zelf bij ons achterlaat. Wij gebruiken deze gegevens om onze website te verbeteren. Je kunt nu direct toestemming geven voor al deze cookies. Wil je niet (alle) cookies goedkeuren? Dan kun je hiernaast cookies aan- en uitzetten. Meer informatie over de cookies die wij bijhouden en de partijen waarmee wij samenwerken, vind je in ons cookiebeleid.

Noodzakelijke cookies

Strikt noodzakelijke cookies moeten te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij je voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Cookies van derden

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook-pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Aanvullende cookies

Deze website maakt momenteel geen gebruik van aanvullende cookies/services.

Privacy en cookies

Meer over onze privacy- en cookieverklaring.