Cookies

We gebruiken cookies om de beste ervaring op onze website te bieden. Kijk hier voor meer informatie over welke cookies we gebruiken of om deze uit te schakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Broaden your horizon

Het tweetalige onderwijs (tto) verbindt en biedt een extra uitdaging. Bovendien bereidt het een leerling goed voor op een steeds internationaler wordende samenleving. Uiteraard staan er jaarlijks buitenlandexcursies op het programma om de Engelse taalvaardigheid nog meer te verbeteren en de kijk op de wereld verder te vergroten.


Persoonsontwikkeling

Wereldburgerschap

Taalontwikkeling

Tto-leerlingen ronden hun opleiding met bijzonder goede resultaten af. Wij leggen de lat hoog en de leerling is bereid hoger dan gemiddeld te springen. Ons doel is de leerlingen te helpen bij hun ontwikkeling tot jongvolwassenen die met een heldere kijk op de wereld hun (Engelstalige) vervolgstudie doorlopen als betrokken wereldburgers. De wereldwijde tendens van globalisering maakt het Engels steeds meer tot een wereldwijde voertaal.

Voor tto is talenkennis uiteraard onmisbaar. Ongeveer de helft van de vakken volgen de leerlingen daarom in het Engels, bij Engels sprekende docenten, met een Engelstalige methode. We verwachten bovendien van de tto-leerlingen dat zij (in elk geval tijdens de Engelstalige lessen en excursies) onderling Engels spreken.

Ook kennis over Europa en ervaring met de daarbij behorende landen vallen onder het tto-programma. Tto heeft dus twee belangrijke doelen: het bevorderen van een goede taalvaardigheid door CLIL-onderwijs (Content and Language Integrated Learning) en het meegeven van een Europese en internationale oriëntatie (EIO). Tto creëert een bredere kijk op de wereld. Het opdoen van internationale ervaringen draagt bij aan een sterke Europese en internationale oriëntatie van de leerling, wat niet alleen voor de huidige ontwikkeling van de leerling van groot belang is, maar ook voor zijn toekomst. De meestgestelde vragen over tto, vindt u hier.

Taalvaardigheid in Engels

Natuurlijk is taalvaardigheid belangrijk bij tweetalig onderwijs. We stimuleren je daarom al vanaf de eerste schooldag in het Engels te communiceren. Tto-leerlingen spreken zoveel mogelijk met elkaar in de Engelse taal en vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en biologie worden in de onderbouw in het Engels gegeven. Aangezien Engels niet alleen de instructietaal, maar ook de communicatietaal is, leer je de taal sneller en beter beheersen. Bovendien leg je aparte, erkende, externe taal-examens af. Op de mavo betreft dat Anglia- of Cambridge-examens. Op havo en vwo is het de bedoeling met een internationaal erkend IB-diploma de deur uit te gaan. Zo verleg je je grenzen!

Wereldburgerschap

Als tto-school bieden we de lesstof zoveel mogelijk aan vanuit een internationaal perspectief om je wereldburgerschap te ontwikkelen. We organiseren internationale dagen en samenwerkingsprojecten, waarbij je kennis over allerlei culturen opdoet, maar ook inzicht krijgt in je eigen culturele ontwikkeling. De bouwstenen houding, kennis, vaardigheden en waarden vormen de algemene speerpunten van wereldburgerschap.

Persoonsontwikkeling

Scholen kunnen laten zien dat hun leerlingen de eerder genoemde persoonskenmerken bereiken: de leerlingen kunnen reflecteren, zijn betrokken, verantwoordelijk, creatief, ondernemend en weerbaar. Scholen worden uitgedaagd om te laten zien welke doelen zij stellen op dit gebied en hoe deze zichtbaar worden. Dat kan bijvoorbeeld door oudleerlingen te bevragen, portfolio’s aan te leggen of presentaties te (laten) houden. Het IB Learner Profile biedt ook een goede handreiking om in beeld te brengen hoe scholen werken aan ‘persoonsontwikkeling’. De scholen krijgen hierin vrijheid.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Waar staan de letters tto voor?

Deze letters staan voor Tweetalig Onderwijs.

Wat is het verschil met de reguliere, Nederlandstalige opleidingen?

Tto vormt een verdieping en verbreding voor elke opleiding die wij op Portus Groene Hart aanbieden, dus op vwo, havo en mavo. Hieronder lees je nog uitgebreider wat de opleiding verder inhoudt.

Wat houdt tto precies in?

Tto betekent dat leerlingen zowel lessen in het Engels als in het Nederlands volgen. In de onderbouw is voor vwo en havo minimaal vijftig en voor mavo minimaal dertig procent van de lessen Engelstalig. Bovendien besteden we veel aandacht aan internationalisering, passend in onze mondiale maatschappij. Dit gebeurt niet alleen tijdens de lessen maar ook bij de structurele uitwisselingen en studiereizen die plaatsvinden met en naar andere tto-scholen.

Welke meerwaarde heeft tto voor leerlingen?

Leerlingen krijgen beduidend meer inzicht in de wereld om hen heen en beheersen de Engelse taal op een hoog niveau. Ook Nederlandse hogescholen en universiteiten worden steeds meer tweetalig en een groot deel van het studiemateriaal is bij vele vervolgopleidingen in het Engels. Een leerling van Portus Groene Hart die de tto-opleiding heeft gevolgd, heeft behalve het vwo-, havo- of mavo-diploma ook andere certificaten/diploma’s behaald.
Uit onderzoek van het Europees Platform is gebleken dat leerlingen die tto-onderwijs volgen, andere talen vaak sneller onder de knie krijgen, kritischer kunnen denken, een verruimd blikveld hebben en dikwijls een algehele voorsprong op medestudenten ervaren bij vervolgopleidingen.

Welke internationaal erkende certificaten/diploma’s kunnen leerlingen behalen?

In de onderbouw en in mavo 4 kunnen leerlingen Anglia-certificaten behalen. Hiermee kunnen Nederlandse leerlingen hun niveau van het Engels aantonen, dit is gunstig voor hun CV en een voordeel voor de leerling als toekomstige werknemer.
Bovenbouwleerlingen vwo en havo kunnen ook een IB-diploma (International Baccalaureate) 'English A: Language and Literature' behalen. Dit is niet alleen gunstig voor het CV, maar opent ook deuren naar hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland. Met het IB-diploma ben je welkom op meer dan tweeduizend universiteiten in de wereld. Het is het bewijs dat je de Engelse taal uitstekend beheerst en in staat bent culturele vraagstukken vanuit de context te benaderen, analyseren en interpreteren, wat ook van past komt bij vervolgopleidingen.

Is tto gebonden aan leerjaren?

De gehele opleiding, dus van brug- tot en met examenklas, is de opleiding tweetalig. In de onderbouw worden wel meer lessen in het Engels gegeven dan in de bovenbouw. In de bovenbouw is het namelijk verplicht de examenvakken, behalve Engels uiteraard, in het Nederlands aan te bieden om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. Alleen de niet-examen vakken zoals lichamelijke opvoeding, maatschappijleer en ckv worden dan in het Engels gegeven. Europese en internationale oriëntatie (eio) is een doorlopend speerpunt in alle leerjaren.

Zijn er problemen bij de overgang van het Engels naar het Nederlands wat betreft de eindexamenvakken?

Uit onderzoek van het Europese Platform is gebleken dat leerlingen geen last van deze verandering hebben. De leerlingen hebben dezelfde stof in een andere taal geleerd. De Nederlands terminologie is bovendien ook aangereikt in de onderbouw en ook onze eigen ervaring leert dat de omschakeling voor de leerlingen heel snel en soepel verloopt.

Maken tto-leerlingen voor het vak Engels het reguliere Nederlandse eindexamen?

Ja, ook het vak Engels valt onder de normen van het Nederlandse eindexamen.

Kunnen alleen kinderen van wie de Engelse taalvaardigheid al goed is, de tto-opleiding volgen?

Nee, in het begin is het niveau niet echt belangrijk, want daaraan gaan we juist op school werken. Het is veel belangrijker dat een leerling gemotiveerd is en tevens bereid is extra tijd en energie in tto te steken.

Wat is belangrijk voor de toelating?

Een leerling die voor tto in aanmerking wil komen, moet uiteraard voldoen aan de reguliere toegangseisen en daarnaast zijn een goede motivatie, uitstekende werkhouding en doorzettingsvermogen van belang. Ook een ‘bilingual attitude’ (dus de bereidheid altijd Engels te spreken tijdens tto-lessen of -activiteiten) is essentieel.

Geeft de hoeveelheid Engels problemen voor het niveau van het Nederlands?

Nee, dit is nooit gebleken of vastgesteld. Daarnaast controleert het Europees Platform of de resultaten van de leerlingen op minimaal hetzelfde niveau blijven als dat van de leerlingen van Nederlandstalige klassen.

Kan ik mijn vragen over tto op Portus Groene Hart ook persoonlijk aan iemand stellen?

Uiteraard bestaat die mogelijkheid. De tto-coördinator mevrouw van Rijswijk beantwoordt alle vragen graag, dus mail gerust naar j.a.van.rijswijk@cvo-portus.nl of bel met Portus Groene Hart (0180 390393)

  • Privacy-overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Privacy-overzicht

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren. Hiervoor slaan wij informatie op zoals je IP-adres, je surfgedrag en alle persoonsgegevens die je zelf bij ons achterlaat. Wij gebruiken deze gegevens om onze website te verbeteren. Je kunt nu direct toestemming geven voor al deze cookies. Wil je niet (alle) cookies goedkeuren? Dan kun je hiernaast cookies aan- en uitzetten. Meer informatie over de cookies die wij bijhouden en de partijen waarmee wij samenwerken, vind je in ons cookiebeleid.

Noodzakelijke cookies

Strikt noodzakelijke cookies moeten te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij je voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Cookies van derden

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook-pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Aanvullende cookies

Deze website maakt momenteel geen gebruik van aanvullende cookies/services.

Privacy en cookies

Meer over onze privacy- en cookieverklaring.